Veškeré zboží dostupné na obchodě v Blatné. Přijdte si zboží vyzkoušet. Rádi Vám poradíme.

 

 

 

Zelený knoflík je státní pečeť* pro textilie vyráběné udržitelným způsobem. Poskytuje spotřebitelům orientaci při nakupování. Zelené tlačítko stanoví závazné požadavky na ochranu lidí a životního prostředí v procesu výroby textilu. Musí být splněno celkem 46 náročných sociálních a ekologických kritérií – od A pro limitní hodnoty odpadních vod až po Z pro zákaz nucené práce.
Zvláštnost zeleného knoflíku : Kromě produktu je vždy kontrolována společnost jako celek. Díky tomu je Green Button první vládní pečetí, která systematicky kontroluje, zda společnosti v jejich dodavatelském řetězci dodržují svá lidská práva a ekologickou povinnost péče. Stát určuje kritéria a podmínky pro zelené tlačítko - to vytváří jasnost a důvěru. Nezávislé zkušební orgány kontrolují shodu s kritérii.
 
* Státní pečeť Spolkové republiky Německo